Kitaphanada!
Talyp kasamy!
Ylmy amaly maslahat!
Halara online Ylmy-amaly maslahatda!
Önümçilik tejribeliginde!
Halkara online çäreler!
Halkara online ylmy okuw maslahaty
Daşary ýurt professor-mugallymlaryň online sapagy!
Olimpiýadada!
Halkara ylmy maslahaty
UI GreenMetric!
Önümçilik tejribeliginde
SPORT MEDENIÝETIŇ AÇARY
12.04.24

              Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň  Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ilkinji Zenanlar gu...

ÝEŇIŞLI ÄDIMLER
04.04.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzda “Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň” Milli maksatn...

Gadymy medeniýetiň ojagy
03.04.24

   “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly şöhratly wakalara beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä medeniýetiniň kemala gelmegine we baýlaşmagyna uly g...

2023-2024-nji okuw ýylynda TITweUKI-niň guramagynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda fizika dersi boýunça geçirilen olimpiadanyň NETIJELERI
01.04.24

2023-2024-nji okuw ýylynda TITweUKI-niň guramagynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda fizika dersi boýunça geçirilen olim...

2023-2024-nji okuw ýylynda TITUKI-niň guramagynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda Matematika dersi boýunça geçirilen olimpiadanyň NETIJELERI
01.04.24

NETIJELERI

T/b...

Esasy görkezijiler
3042
Talyplar
29
Hünärler
224
Mugallymlar