Ylym


Ýörite gurlan iki gatly binada ýerleşýän ajaýyp kitaphana talyplara hyzmat edýär. Bu ýerde 50 müň sany kitaba niýetlenen, açyk kitap gaznaly 350 orunlyk okalga zaly, 50 orunlyk elektron kitaphana, iş otaglary, mejlishana, aşaky gatynda 350 müň kitaba niýetlenen ýapyk kitap gaznasy ýerleşýär. 

Esasy görkezijiler
3007
Talyplar
27
Hünärler
210
Mugallymlar