Hakaton bäsleşigi

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty


«ARKADAG  şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna hödürlenjek medeni dynç alyş toplumy» atly Hakaton bäsleşigini geçirmek boýunça  Guramaçylyk we bahalandyryş toparynyň biragyzdan gelen netijesine görä orunlar aşakdaky tertipde paýlanylýar;


t/b

Ýokary okuw mekdebiniň ady

Toparyň  ady

Eýelän ýeri

1

Türkmen Döwlet çeperçilik akademiýasy

Galkynyş topary

I orun

2

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Gara Altyn topary

I orun

3

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Gujurly nesil

II orun

4

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

Ýaşkripto

II orun

5

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

IUHD tech group

II orun

6

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika Instituty

Bagtyýar ýaşlar

III orun

7

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Inžener

III orun

8

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Ýaş intellekt dizaýnçylar

III orun

9

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Gujurly daragtym

III orun

10

Türkmen oba hojalyk instituty

Agro IT

III orun

11

Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Ýaş diplomatlar

III orun

12

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojaylyk uniwersiteti

TOHU

III orun

13

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Zehinli taslamaçylar

Höweslendiriji baýrak

14

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

Höweslendiriji baýrak

15

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Zehinli ýaşlar

Höweslendiriji baýrak

16

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Ulaglar

Höweslendiriji baýrak

 

Diplom hatlaryňyzy alyp gitmek üçin : 99365647011 

Esasy görkezijiler
3007
Talyplar
27
Hünärler
210
Mugallymlar