Fakultetlar

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 


1. Fakultetler:


Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakulteti;


Mehanika-tehnologik fakulteti;


Ulaglar fakulteti;


Demir ýol ulaglary fakulteti;


Ykdysadyýet we sanly tehnologiýalar fakulteti;


Hünäri kämilleşdiriş fakulteti.


2. Kafedralar:


Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy;


Diller kafedrasy;


Bedenterbiýe kafedrasy;


Ýokary matematika kafedrasy;


Fizika we elektrotehnika kafedrasy;


Ekologiýa we umumy himiýa kafedrasy;


Umumy tehniki dersler kafedrasy;


Çyzuwly geometriýa we inženerçilik grafikasy kafedrasy;


Gurluşyk kafedrasy;


Inženerçilik ulgamlary we torlary kafedrasy;


Elektrik üpjünçiligi we elektromehanika kafedrasy;


Tehnologiki maşynlar we enjamlar kafedrasy;


Kompýuter we maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary kafedrasy;


Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy kafedrasy;


Awtomobil ulagynyň ulanylyşy kafedrasy;


Howa ulagynyň ulanylyşy kafedrasy;


Demir ýol ulagynyň hereket edýän düzümi kafedrasy;


Demir ýol ulagynda hereketi dolandyrmak kafedrasy;


Suw ulagynyň ulanylyşy kafedrasy- (Türkmenbaşy şäheri).

 

 

 

 

HÜNÄRLER 

 • Lokomotiwler
 • Wagonlar
 • Demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak
 • Elektrik üpjünçiligi
 • Awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy
 • Demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy
 • Awtomobiller we awtomobil hojalygy
 • Awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak
 • Howa hereketiniň dolandyrylyşy
 • Uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy
 • Howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak
 • Howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak
 • Gämi sürmeklik
 • Gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy
 • Gämi gurluşygy
 • Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy
 • Ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary
 • Tehnosfera howpsuzlygy
 • Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy
 • Göteriji-äkidiji, ýöriteleşdirilen maşynlar we enjamlar
 • Ykdysadyýet we dolandyryş
 • Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit
 • Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary
 • Logistika
 • Inžener ulgamlary we torlary
 • Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy


Esasy görkezijiler
3007
Talyplar
27
Hünärler
210
Mugallymlar