Fakultetlar

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 


1. Fakultetler:


Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakulteti;


Mehanika-tehnologik fakulteti;


Ulaglar fakulteti;


Demir ýol ulaglary fakulteti;


Ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti;


Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakulteti;


Hünäri kämilleşdiriş fakulteti.


2. Kafedralar:


Diller kafedrasy;


Logistika kaderasy;


Kärhananyň ykdysadyýeti kafedrasy;


Awtomobil ulagynyň ulanylyşy kafedrasy;


Howa ulagynyň ulanylyşy kafedrasy;


Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy;


Suw ulagynyň ulanylyşy kafedrasy;


Kiberhowpsuzlyk kafedrasy;


Maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrmak kafedrasy;


Ýokary matematika kafedrasy;


Elektrik üpjünçiligi we elektromehanika kafedrasy;


Tehnologiki maşynlar we enjamlar kafedrasy;


Ekologiýa we umumy himiýa  kafedrasy;


Umumy tehniki dersler kafedrasy;


Çyzuwly geometriýa we inženerçilik grafikasy kafedrasy;


Fizika we elektrotehnika kafedrasy;


Inženerçilik ulgamlary we torlary kafedrasy;


Demir ýol ulagynda hereketi dolandyrmak kafedrasy;


Bedenterbiýe kafedrasy;


Demir ýol ulagynyň hereket edýän düzümi kafedrasy

Gurluşyk kafedrasy

 

 

 

 

HÜNÄRLER 

 • Lokomotiwler
 • Wagonlar
 • Demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak
 • Elektrik üpjünçiligi
 • Awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy
 • Demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy
 • Awtomobiller we awtomobil hojalygy
 • Awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak
 • Howa hereketiniň dolandyrylyşy
 • Uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy
 • Howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak
 • Howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak
 • Gämi sürmeklik
 • Gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy
 • Gämi gurluşygy
 • Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy
 • Ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary
 • Tehnosfera howpsuzlygy
 • Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy
 • Göteriji-äkidiji, ýöriteleşdirilen maşynlar we enjamlar
 • Ykdysadyýet we dolandyryş
 • Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit
 • Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary
 • Logistika
 • Inžener ulgamlary we torlary
 • Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy


Esasy görkezijiler
3040
Talyplar
29
Hünärler
224
Mugallymlar