Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “ÇYZUWLY GEOMETRIÝA WE INŽENER GRAFIKASY” dersi boýunça Açyk olimpiadasynyň NETIJELERI

Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “ÇYZUWLY GEOMETRIÝA WE INŽENER GRAFIKASY” dersi boýunça Açyk olimpiadasynyň

NETIJELERI


T/b

ÝOM -nyň ady

Talybyň ady we familiýasy

Ýumuşlar

Jemi ball

Orun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

TOHU

Mommadow Sapargeldi

1

7

10

6

10

2

6

6

12

5

65

I

2

TITUKI

Mokrousow Ahmet

7

4

6

11

0

5

0

0

13

13

59

I

3

TOHI

Parhadow Begli

7

7

11

6

10

4

8

4

0

0

57

I

4

TOHI

Hümmedow Hangeldi

5

6

8

9

8

4

0

3

6

7

56

I

5

TOHI

Aşyrow Wepa

7

7

11

7

11

1

7

2

0

0

53

I

6

TITUKI

Durdyýew Perman

7

0

10

0

8

2

0

0

12

12

51

I

7

TITUKI

Muhammedowa Jennet

3

0

11

9

0

1

0

0

11

10

45

II

8

TITUKI

Gaipow Nepesmyrat

7

0

6

0

0

5

0

0

12

12

42

II

9

TOHU

Gaýypow Jumamyrat

2

0

10

6

3

0

0

0

9

8

38

II

10

HI

Seýidow Aýmyrat

6

5

8

0

0

0

0

4

9

5

37

II

11

HI

Täjow Batyr

6

5

6

0

0

0

0

4

10

6

37

II

12

TDEI

Arslanow Gurban

3

8

6

0

2

8

6

3

0

0

36

II

13

HI

Gylyçmyradow Gylyçmyrat

7

0

4

0

0

0

0

5

12

7

35

II

14

TDEI

Amangeldiýew Seýran

6

7

6

4

3

2

4

2

0

0

34

II

15

TOHU

Çaryýew Hojamyrat

0

7

11

10

0

0

0

5

0

0

33

II

16

HI

Allamyradow Guwanç

3

6

6

0

0

0

0

5

6

7

33

II

17

TOHI

Orazgeldiýew Döwlet

1

3

11

7

0

0

4

5

0

0

31

II

18

HI

Baýjanow Şageldi

7

5

3

0

0

0

0

4

8

4

31

II

19

TOHU

Annaýew Anna

0

2

9

0

0

0

1

0

7

7

26

III

20

TDEI

Hudaýnazarowa Ogulgerek

7

6

9

0

1

0

0

0

0

0

23

III

21

TDEI

Gurbanow Batyr

5

5

8

2

0

3

0

0

0

0

23

III

22

TTII

Weliýew Toýgeldi

2

5

0

1

0

0

0

2

12

0

22

III

23

TITUKI

Artykow Ysmaýyl

2

2,5

8

0

0

0

0

0

2

7

21,5

III

24

TDEI

Baýramgulyýewa Inna

5

5

7

0

2

1

0

0

0

0

20

III

25

TTII

Baýramowa Jeren

1

2

6

0

1

0

1

0

0

5

16

III

26

HNGU

Ummadow Baýmyrat

5

2

0

0

0

0

0

0

7

0

14

III

27

TDBGI

Agamyradow Akmyrat

1

2

4

3

0

0

0

0

2

2

14

III

28

TTII

Meredow Muhammetaly

3

5

0

2

0

0

0

3

0

0

13

III

29

HNGU

Rahymow Agajan

0

2

2

0

0

0

2

4

3

0

13

III

30

TOHI

Suwhanow Didar

2

2

2

3

2

0

0

0

0

2

13

III

31

HNGU

Gurbangeldiýew Şöhrat

1

2

2

2

2

1

1

1

0

0

12

III

32

TDMI

Rustamow Geldimyrat

2

0

3

0

0

2

2

3

0

0

12

III

33

TITU

Käbäýew Muhammet

2

1

1

2

2

0

2

1

0

0

11

III

34

TIIMI

Rozniýazow Myrat

1

0

2

1

2

1

2

1

0

0

10

III

35

TTII

Nursahatow Isa

0

0

0

0

0

0

0

1

7

0

8


36

HNGU

Aşyrlyýew Güýçmyrat

0

0

0

1

0

0

0

5

0

0

6


37

TTII

Sähetmyradow Allaberdi

1

0

3

1

0

0

0

1

0

0

6


38

TDBGI

Batyrow Röwşen

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4


39

TITU

Rahmanow Şatlyk

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

4


40

HNGU

Çaryýew Hemra

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2


41

TDBGI

Aşyrow Yhlas

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2


Bellik: Olimpiada gatnaşmadyklar we 0 ball netijeliler sanawa goşulmady.   Guramaçylyk topary