2023-2024-nji okuw ýylynda TITUKI-niň guramagynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda Matematika dersi boýunça geçirilen olimpiadanyň NETIJELERI

NETIJELERI

T/b

Familiýasy ady

Okaýan mekdebi

Toplan baly

Eýelän orny

1

Maksadow Erkin

Lebap welaýaty

48

I

2

Mätkulow Şatlyk

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 28-nji orta mekdebi

40

I

3

Annageldiýewa Gülnar

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň 43-nji orta mekdebi

35

I

4

Djumaniýazow Kuwanç

Daşoguz welaýaty

29

II

5

Alymow Rasul

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 39-nji orta mekdebi

28

II

6

Abdrimow Aziz

Daşoguz welaýaty

27

II

7

 Agaýew Söhbet

Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň 3-nji orta mekdebi

23

II

8

Meredow Mergen

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň 5-nji orta mekdebi

20

II

9

 Janmyradow Myrat

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 39-nji orta mekdebi

19

III

10

Kylyçew Döwlet

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 31-nji orta mekdebi

18

III

11

Arazmyradowa Dürli

Daşoguz welaýaty

18

III

12

Ybytow Abdyrahman

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 13-nji orta mekdebi

16

III

13

Babamyradowa Tajinar

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebi

14

III

14

Orunbetow Nuraddin

Daşoguz welaýaty

14

III

15

Aganiýazow Ahmet

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň 37-nji orta mekdebi

12

III

16

Kabaýewa Selbi

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 3-nji orta mekdebi

12

III

17

Jumaniýazowa Guli

Daşoguz welaýaty

11

III

18

Meläýewa Gülaý

Daşoguz welaýaty

11

III

19

Işmetowa Zilola

Daşoguz welaýaty

11

III

20

Rejepow Azym

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 18-nji orta mekdebi

10

III

21

Karimow Azizbek

Daşoguz welaýaty

8


22

Ýusupow Kuwançbek

Daşoguz welaýaty

6


23

Döwletowa Salima

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň 17-nji orta mekdebi

5


24

Reýimbaýew Äli

Daşoguz welaýaty

4


25

Olalyýew Arslan

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň 3-nji orta mekdebi

3


26

Atajanow Nurmuhammet

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň 20-nji orta mekdebi

3


27

Azadowa Aýgözel

Büzmeýin etrabynyň 92-nji orta mekdebi

3


28

Berdiýewa Jennet

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň 7-nji orta mekdebi

2


29

Gurbanowa Nurşat

Daşoguz welaýaty

2


30

Dowjanow Guwançnazar

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň 19-nji orta mekdebi

2


31

Rejepow Suhan

Daşoguz welaýaty

1


32

Jumadurdyýewa Uzykjemal

Daşoguz welaýaty

1


33

Ataýew Muhammet

Daşoguz welaýaty

1


34

Mergenowa Aýjahan

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň 24-nji orta mekdebi

0


35

Ataýewa Gülzada

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň 1-nji orta mekdebi

0


36

Altyýewa Şirin

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň 7-nji orta mekdebi

0


37

Baýramdurdyýew Şanazar

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň 37-nji orta mekdebi

0


38

Annaýew Jomartguly

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň 25-nji orta mekdebi

0


39

Amanmyradowa Dünýägözel

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynyň 23-nji orta mekdebi

0


40

Geldimyradow Halym

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň 28-nji orta mekdebi

0


41

Täçmyradowa Aýsoltan

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň 23-nji orta mekdebi

0


43

Bäşimowa Akjemal

Büzmeýin etrabynyň 96-njy orta mekdebi

0


44

Nepesowa Merýem

Büzmeýin etrabynyň 92-nji orta mekdebi

0


45

Ýazyýewa Aýgözel

Büzmeýin etrabynyň 96-njy orta mekdebi

0


46

Weligylyjowa Bägül

Büzmeýin etrabynyň 96-njy orta mekdebi

0


47

Ataýew Rejepguly

Büzmeýin etrabynyň 92-nji orta mekdebi

0


48

Baýramgeldiýew Kerwen

Büzmeýin etrabynyň 92-nji orta mekdebi

0


49

Ilýasow Rahymberdi

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 46-njy orta mekdebi

0


50

Nazarowa Tawus

Büzmeýin etrabynyň 93-nji orta mekdebi

0


51

Annaýewa Aýzada

Büzmeýin etrabynyň 93-nji orta mekdebi

0


52

Welbekowa Oguljeren

Büzmeýin etrabynyň 92-nji orta mekdebi

0


53

Arjikowa Abat

Büzmeýin etrabynyň 92-nji orta mekdebi

0


54

Şyhlyýewa Güljemal

Büzmeýin etrabynyň 93-nji orta mekdebi

0


55

Gurbanowa Uzykjemal

Büzmeýin etrabynyň 93-nji orta mekdebi

0


56

Ödäýewa Arzygül

Büzmeýin etrabynyň 93-nji orta mekdebi

0


57

Haşbirowa Annagözel

Büzmeýin etrabynyň 93-nji orta mekdebi

0


58

Şamuhammedowa Gülaýym

Aşgabat şäheriniň 95-nji orta mekdebi

0


59

Kazakow Arzuw

Büzmeýin etrabynyň 93-nji orta mekdebi

0


60

Hudaýnazarowa Aýjeren

Büzmeýin etrabynyň 91-nji orta mekdebi

0